Bienvenido a UP2Smart


UP2Smart té com a objectiu transferir la innovació a problemes de diversos sectors, com ara la cura de la salut, el sector industrial i de negoci utilitzant tècniques d'intel·ligència artificial, visió artificial i estratègies d'aprenentatge profund mitjançant el desenvolupament de solucions completes als problemes definits per els nostres clients.​

Visió

​UP2Smart té com a objectiu transformar el món de les dades al món de la intel·ligència. Imaginem un món on les màquines puguin prendre millors decisions, basades en dades fiables i assistides pel poder i l'escala de la intel·ligència artificial i la visió artificial. A més, imaginem que tot el que ens envolta sigui intel·ligent.

Nostres serveis

Up2smart ofereix serveis de consultoria per a problemes del món real en una varietat de dominis industrials i empresarials amb un enfocament en les estratègies d'intel·ligència artificial, visió per ordinador i aprenentatge profund. La cultura d'Up2smart es basa en el coneixement del seu equip.

Solució

UP2Smart crea sistemes integrats i basats en núvol robustos, escalables i eficients utilitzant enfocaments d'última generació d'intel·ligència artificial, visió per ordinador i aprenentatge profund provats científicament, que ofereixen resultats en temps real mitjançant interfícies de visualització intuïtives i fàcils d'utilitzar..

Nostres productes


Plataforma NeverBlind


UP2SMART va desenvolupar una plataforma per a la detecció primerenca i el diagnòstic de la retinopatia diabètica que combina models d'intel·ligència artificial (IA).

neverblind.ai​

3D2Vol 

Estimació de volum a partir duna imatge de núvol de punts amb informació 3D.

 


Saber-ne més​

Nuestros clientes

Nuestros colaboradores